x
Member Bio image

zamanın ötesi

mayıs 2016, küba

küba insanını anlayabilmek için önce zamanda ve mekanda çokça mesafeler katetmek, sonra da onların milli sporu olan -çene çalma-yı hakkıyla yapabilmek için ispanyolca bilmek gerekiyor.

not: fotoğraflar fidel castro hayattayken çekilmiştir.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

beyond time

may 2016, cuba

in order to understand the Cuban people, it is necessary to spend a lot of effort in the time and space, and then to learn Spanish in order to be able to do their national sport - cheerleading.

ps: photographs were taken while fidel castro was still alive.

x
Member Bio image

tuna'nın iki şehri

ekim 2015-2016, budapeşte & belgrad

denize komşu olmayan şehirler ikiye ayrılır: içinden nehir geçenler ve diğerleri. şüphesiz ki, içinden nehir geçen şehirler de ikiye ayrılır.

aynı kaderi paylaşan komşu iki ülkenin başkentleri...

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

two cities of danube

october 2015-2016, budapest & beograd

he cities that are not adjacent to the sea are divided into two: having rivers flowing through them and the others. Certainly, the cities in the first group are also divided into two.

the capital cities of two neighboring countries sharing the same destiny ...

x
Member Bio image

kral'ın ülkesi

temmuz 2015, fas

wikipedia'ya göre, fas'ın bilinen en eski ismi murakush, yani tanrı'nın ülkesi. fas'ın her köşesinde karşınıza çıkan, kral 6. muhammed'in fotoğrafları pek de zorla astırılmış gibi gözükmüyor. kuzey afrika'yı değiştiren arap baharı'nın fas'ı neredeyse hiç etkilememesinin sebebi fas'ın sakin ve kendi halindeki sokaklarında hissediliyor.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

land of king

july 2015, morocco

according to wikipedia, the ancient name of morocco is murakush, land of god. in morocco, anytime, you may come across many photographs of king muhammed vi, and it seems people of morocco are not forced to hang them. when you walk in the streets of morocco, it becomes easier to understand why impact of arab spring was weak.

x
Member Bio image

inanılmaz hindistan

haziran 2014, hindistan

hindistan hükümeti, 2002'den bu yana, "inanılmaz hindistan" sloganıyla turistleri kendi ülkesine çağırıyor. bu slogan o kadar başarılı olmuş ki, o zamandan bu yana ülkeyi ziyaret eden turist sayısı 3 kat artmış.

gerçekten de, bu küçük kıtada geçen her an, şaşırtan ve -zaman zaman da- hayran bıraktıran detaylarla dolu.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

incredible india

june 2014, india

since 2002, government of india has been promoting tourism with a phrase, "incredible india". this promotion has been so successful that, since then, number of tourist visiting india increased three times.

literally, every single moment in this sub-continent is full of details surprising -and from time to time, captivating.

x
Member Bio image

gaikokujin

şubat 2015, japonya

naif bir ifadeyle gavur anlamına gelen "gaikokujin" japon'ların yabancı insanlar için kullandığı bir tabir. fakat diger taraftan bakıldığında, yabanci tanımı, milliyetçiliğin dışında, japonların dünya dışı varlıklar, yaşadıkları ülkenin ise bir başka gezegen olduğunu anlatıyor.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

gaikokujin

february 2015, japan

in japanese, "gai" means outside, "koku" means country and "jin" means person. so, it is common word for describing non-japanese. however, for non-japanese, this definition has a further meaning rather than only describing a national identity; japanese people are from outer space, and their country does not belong to earth.

x
Member Bio image

pazaryeri

nisan 2015, istanbul

annelerin çocuklarını zorla götürdüğü semt pazarları, özellikle erkek çocukluk dönemi için başlı başına travma nedenidir. o çocuklar büyüdüklerinde, eşlerinin peşine takılarak gittikleri semt pazarlarında, ciddi suratlı kadınların hunharca pazarlık yapan halleri arasında tekrar yeniliyorlar kaderlerine.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

marketplace

april 2015, istanbul

especially for a male child, to be taken to neighborhood market places by his mother, is a strong cause for trauma. at some day, this male child becomes an adult and experiences this traumatic event again and again with his wife, in a crowd of surly women bargaining bloodthirstily.

x
Member Bio image

yirmi çocuk

2009-2011, güneydoğu, turkiye

üç sene boyunca, bir sosyal proje kapsamında ziyaret ettiğim köy okullarında okuyan, bambaşka bir dünyadan gelenleri şaşkınlıkla ve mutlulukla karşılayan, ağlayarak uğurlayan çocukların yirmisine ait fotoğraflarından oluşmaktadır.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

twenty children

2009-2011, southeastern anatolia, turkey

three years in a row, i participated in a social responsibility activiy and visited three different village schools. during visits, i photographed twenty children who greet us with a smiling and confused face, and say goodbye in tears.

x
Member Bio image

uzak anadolu

2011-2013, doğu anadolu, türkiye

küçük bir çocukken, hava durumu akışında, neden en son doğu illeri verilir, diye hep düşünürdüm. bu sorunun cevabını bulmak üzere, 2011 ve 2013 yıllarında, şanlıurfa, mardin, diyarbakır, bitlis, ağrı ve van illerini gezdim.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

distant anatolia

2011-2013, eastern anatolia, turkey

when i was a small child, i asked this question to myself again and again: why are cities in eastern anatolia listed at the end of weather forecast report in tv? in order to find an answer, i traveled to eastern anatolia.

x
Member Bio image

boğazı geçmek

2010, 2011, 2015, istanbul bogazi

nüfusu 15 milyona yaklaşan istanbul'da insanların bir yerden bir yere gitmek icin tercih ettikleri en ızdırapsız yol, vapurlarla karşıya geçmek. aynı zamanda istanbul'u ve istanbul'un insanlarını görmek icin iyi bir fırsat.

bu seri, istanbul'un vapurlarında çekilmiş milyonlarca fotoğraftan 22'sini içeriyor.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

crossing the bosphorus

2010, 2011, 2015, bosphorus, turkey

crossing the bosphorus by ferries is the most painless way to go from somewhere to somewhere, in istanbul with a population of approaching 15 million. also, it is an opportunity to see istanbul and people of istanbul.

this serie includes 22 photographs of millions taken in ferries of istanbul.

x
Member Bio image

deve güreşi

ocak 2011, aydın, turkiye

batı anadolu'da binlerce insan için, haftasonları sucuk, köfte, kavurma, rakı, davul, zurna ve klarnet demek. tum bunların yanında bir de güreşen develer var.

güreşler aralık-mart döneminde, her hafta farklı bir batı anadolu ilçesinde yapılıyor. "tülü" adı verilen develerin arasında yapolan güreilerin gecmişi, 200 yıl eskiye kadar uzanıyor.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

camel wrestling

january 2011, aydın, turkey

for many people living in villages of western anatolia, weekend means sujuk (a spicy sausage), meatball, roasted lamb, raki, davul (tambour), zurna (surnay) and clarinet; in addition to these, there are lots of camels wrestling. this traditional festival is held in a different western anatolia town, each weekend, from december to march.

it has been 200 years since the first camel wrestling festival was held, from then male camels called "tulu" keep wrestling.

x
Member Bio image

yağlı güreş

temmuz 2011, kocaeli, türkiye

her ne kadar ata sporu olarak bilinse de, ilk örneklerine antik yunan'da rastlanacak yağlı güreş, malum sebeplerden ötürü mesafeli yaklasılsa da, anadolu ve trakya'da özellikle kırsal kesimde yaşayan yaşlı kesim tarafından ilgiyle takip edilmekte.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

oil wrestling

july 2011, kocaeli, turkey

oil wrestling is known turkish national sport, however it can be traced back to ancient greek history. wrestlers apply olive oil to their body before match begins, and during match try to hold his opponent's kispet (type of leather pants) and take him down. so, it is confusing how oil wrestling is still popular in a country where homophobia is common.

x
Member Bio image

karadeniz

temmuz 2012, karadeniz, turkiye

son zamanlarda artık her gezi bloguna konu olan karadeniz, anadolu'da benzeri bulunmayacak bir doğaya sahip. nev-i şahsına münhasır karadeniz insanının, neden böylesine heyecanlı, coşkulu, agresif ve inatçı olduğu ise, karadeniz'in doğasına şahit olunca anlaşılıyor.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

black sea

july 2012, northern anatolia, turkey

black sea region is very unique place in turkey with its nature, and nature has strong impact people of black sea region. you can easily feel thrill, enthusiasm, agression and obstinacy of the nature of black sea region within the behaviour of its people.

x
Member Bio image

düşük hızlı tren

temmuz 2011, cumhuriyet ekspresi

anahat'tan hızlı tren hattına evrilmek üzere 2011 sonunda durdurulan cumhuriyet ekspresi'nin son seferlerinden biri. hızlanan trenler sayesinde, artık insanlar 1 saat daha fazla yaşayabiliyorlar. haydarpaşa garı ise hala kapalı.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

low speed train

july 2011, the republic express

"cumhuriyet ekspresi" (the republic express) is the name for train route from istanbul to eskisehir. this route was cancelled at the end of 2011to be converted to high-speed train line, from then, haydarpasa station is closed, however travellers can enjoy 1-hour less trip.

x
Member Bio image

yaldızlı han

haziran 2011, istanbul

eminönü-mahmutpaşa bölgesinde bulunan birçok han ve pasajdan birisi olan yaldızlı han üç yüz senelik tuğla yığma bir yapı. geçmişte, zemin katları depo, üst katları ticarethane olarak kullanılmakta, günümuzde ise, gümüş aksesuar ve deri imalatçılığı yapılmakta.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

yaldizli han

june 2012, istanbul

in eminonu-mahmutpasa region of istanbul, "yaldizli" is one of the old hans (commercial building), built of stones and masonry, in the 18. century. in the past, basement was used as warehouse and in upper floors, there were several shops. nowadays, the building is full of silver-plated jewellery and leather manufacturers.