• boğazı geçmek
  2010, 2011, 2015, istanbul bogazi

  nüfusu 15 milyona yaklaşan istanbul'da insanların bir yerden bir yere gitmek icin tercih ettikleri en ızdırapsız yol, vapurlarla karşıya geçmek. aynı zamanda istanbul'u ve istanbul'un insanlarını görmek icin iyi bir fırsat.

  bu seri, istanbul'un vapurlarında çekilmiş milyonlarca fotoğraftan 22'sini içeriyor.
  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  crossing the bosphorus
  2010, 2011, 2015, bosphorus, turkey

  crossing the bosphorus by ferries is the most painless way to go from somewhere to somewhere, in istanbul with a population of approaching 15 million. also, it is an opportunity to see istanbul and people of istanbul.

  this serie includes 22 photographs of millions taken in ferries of istanbul.
boğazı geçmek / crossing the bosphorus
x