• yağlı güreş
  temmuz 2011, kocaeli, türkiye

  her ne kadar ata sporu olarak bilinse de, ilk örneklerine antik yunan'da rastlanacak yağlı güreş, malum sebeplerden ötürü mesafeli yaklasılsa da, anadolu ve trakya'da özellikle kırsal kesimde yaşayan yaşlı kesim tarafından ilgiyle takip edilmekte.
  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  oil wrestling
  july 2011, kocaeli, turkey

  oil wrestling is known turkish national sport, however it can be traced back to ancient greek history. wrestlers apply olive oil to their body before match begins, and during match try to hold his opponent's kispet (type of leather pants) and take him down. so, it is confusing how oil wrestling is still popular in a country where homophobia is common.
yağlı güreş / oil wrestling
x